Fő célunk, hogy magas színvonalú szolgáltatással, naprakész szakmai tudású kollégáinkkal segítsünk meghozni a legoptimálisabb döntéseket, hogy ügyfeleink üzleti sikereit előremozdítsuk.

Ehhez nyújtunk segítséget az alábbi területeken:
Könyvelés
Adószakértői tanácsadás
Bérszámfejtés
TB ügyintézés
Pályázat készítés
Üzletviteli tanácsadás

Könyvelés

Az a rendszeres elszámolás, amely az eszközök és források állományát, ezek változásait értékben, bizonylatok alapján folyamatosan nyilvántartja.

Miért is kell könyvelni?
Egyrészt, mert törvény írja elő. Minden vállalkozásnak évente egyszer kell egy olyan beszámolót készítenie, amelyben információkat tesz közzé a cég pénzügyi helyzetéről, majd ezt nyilvánosságra kell hoznia. Ha nincs egy rendezett, pontos könyvelési anyag a cégvezető kezében, lehetetlen ezt a beszámolót kivitelezni.

Másrészt, ami szerintük fontosabb, hogy a könyvelés olyan rendszeres adatszolgáltatást tud nyújtani, amely a vállalkozás döntéshozóit tudja segíteni üzleti döntéseik során. Meg tudja mutatni, hogy a múltban hozott döntéseknek milyen hatással van a jelenre.

Milyen a jó könyvelő?

  • Rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalattal, naprakész tudással
  • Felkészült
  • Precíz
  • Megbízható
  • Rugalmas
  • Elérhető
  • az ügyfelet képviseli és nem az államot

Célunk ügyfeleink hosszú távú elégedettsége szolgáltatásunkkal, hiszen ez irodánk sikerességének alapja.

Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek (alapítványok, egyesületek) részére nyújtjuk könyvelési szolgáltatásunkat. Idegen kifejezéssel röviden így jellemezhetjük tevékenységünket: „full service”, azaz igyekszünk az ügyfél gazdasági tevékenységét teljes gondozás alá venni, így a cégvezetők értékes időt takaríthatnak meg. A bizonylatokat szakmailag áttekintve, a fennálló jogszabályok szerint értékeljük, amennyiben szükséges, javításra visszaküldjük. Minden hónapban írásos tájékoztatást adunk ügyfeleinknek a tárgyidőszak eredményéről, kumuláltan is. Évente október-november hónapban az adózás optimalizálása érdekében személyes tárgyalásokat folytatunk ügyfeleinkkel.

Vállaljuk a számviteli rend kialakítását és jogszabály által előírt, kapcsolódó számviteli szabályzatok elkészítését. Éves beszámolók elkészítése, a bevallások és kötelező adatszolgáltatások adóhatóságnak történő benyújtása is tevékenységünk részét képezi.

Adószakértői tanácsadás

Jó könyvelő megfelelő adózási ismeretek és az összhang meglátása nélkül nem létezhet

Társaságunk vállalja az adóhatóság előtti képviseletet, a vizsgálat során az eljárási cselekményekben való közreműködést.

Amennyiben az adóhatóság elmarasztaló jegyzőkönyvet, határozatot készít, az észrevétel és a fellebbezés elkészítését is vállaljuk. Ezen munkák során a társaságunk két adószakértő közös együttműködésével jelentős eredményeket értünk el.

Egy cég életében előfordulhatnak olyan élethelyzetek, minél elkerülhetetlen a költség és az adóvonzat. Társaságunk adószakértője tanácsadást nyújt ügyfeleinken az esetlegesen felmerülő adójogszabályok ügyeiben, ezek tudatos mérlegelése, átbeszélése nagyban hozzásegítheti a céget a sikerességhez, hiszen a költségek optimalizálása minden vállalkozás érdeke.

Adószakértői tanácsadás

Jó könyvelő megfelelő adózási ismeretek és az összhang meglátása nélkül nem létezhet

Társaságunk vállalja az adóhatóság előtti képviseletet, a vizsgálat során az eljárási cselekményekben való közreműködést.

Amennyiben az adóhatóság elmarasztaló jegyzőkönyvet, határozatot készít, az észrevétel és a fellebbezés elkészítését is vállaljuk. Ezen munkák során a társaságunk két adószakértő közös együttműködésével jelentős eredményeket értünk el.

Egy cég életében előfordulhatnak olyan élethelyzetek, minél elkerülhetetlen a költség és az adóvonzat. Társaságunk adószakértője tanácsadást nyújt ügyfeleinken az esetlegesen felmerülő adójogszabályok ügyeiben, ezek tudatos mérlegelése, átbeszélése nagyban hozzásegítheti a céget a sikerességhez, hiszen a költségek optimalizálása minden vállalkozás érdeke.

Pályázat készítés

Elsősorban ügyfeleink részére nyújtjuk ezt a szolgáltatásunkat. 2019-2020 években írt pályázatok 95% nyert. Kizárólag sikerdíj ellenében vállaljuk.

Vállalkozásfinanszírozás előkészítése

Mi az a vállalkozásfinanszírozás? Hogyan lehet megfelelően előkészülni rá?

A vállalkozásfinanszírozás olyan tudatos tevékenység, melynek célja a vállalkozás (vállalat) indulásához, működéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése és azok ésszerű felhasználása.

Cégünk segít megfelelő gazdaságossági számításokkal különféle alternatívákat kidolgozni.
Vizsgálni kell a források hatását a saját tőke jövedelmezőségére és a vállalat piaci értékére. A döntés-előkészítés kiindulópontja az elmúlt időszak elemzése. Figyelembe kell venni az azóta bekövetkezett és a várható változásokat.

A banki hitelfelvételhez mindenekelőtt meggyőző üzleti terv és ezt alátámasztó korrekt, többféle eshetőséget is számba vevő pénzügyi számítás szükséges. Több évre előre szükséges megtervezni a vállalkozás mérlegét, eredménykimutatását és cash flow-ját, amelyhez átfogó pénzügyi és számviteli ismeretek szükségesek.

Személyes ismeretségeink alapján segítjük ügyfeleink bankkapcsolatának kialakítását is. A kis- és középvállalkozások számára különösen előnyös napjainkban az államilag kamattámogatott hitelek (pl. Széchenyi kártya) felvétele, melyek ügyintézésében Irodánk munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Üzletviteli tanácsadás

Miért fontos az üzletviteli tanácsadás?

Ha a menedzsment nem rendelkezik naprakész információkkal a vállalkozás működéséről, esetleges egyéb problémáiról, nem tud megalapozott döntéseket hozni, és mire a bajok kiderülnek, addigra késő lehet és a vég esetleges büntetéseket kaphat. Jobb ezért a működési zavarok kialakulását megelőzni.

Ügyfeleink részére hírlevél formájában rendszeres írásos tájékoztatást nyújtunk a fennálló jogszabályi háttér változásairól. Ezen felül rendszeresen nyomon követjük az egyedi vonatkozású, betartandó előírásokat, melyekre időben felhívjuk ügyfeleink figyelmét.